PTTK Inowrocław

Logo PTTK

WARSZTATY SZKOLENIOWE DLA PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH NA KUJAWACH ZACHODNICH – Inowrocław 19.10.2019 r.

       WARSZTATY SZKOLENIOWE DLA PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH NA KUJAWACH ZACHODNICH- INOWROCŁAW 19.10.2019 r.

 

 

Dnia 19.10.2019 r. w Sali Kryształowej Medical Spa w Inowrocławiu odbyły się Warsztaty Szkoleniowe dla Przewodników Turystycznych na Kujawach Zachodnich. Organizatorami warsztatów byli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojewódzki Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK oraz Oddział PTTK Inowrocław. W szkoleniu wzięło udział blisko 50 uczestników oraz zaproszeni goście.

Po przywitaniu wszystkich przybyłych na wniosek Zarządu PTTK w Inowrocławiu, Zarząd Główny PTTK w Warszawie przyznał Medale PTTK za pomoc i współpracę: Pani Wiesławie Pawłowskiej- Staroście Powiatu Inowrocławskiego oraz Panu Wojciechowi Piniewskiemu – I Zastępcy Prezydenta Miasta Inowrocławia.

Również zostały przyznane Dyplomy Honorowe PTTK jako wyraz szczególnego uznania za pomoc i współdziałanie dla: Pani Elżbiety Piniewskiej- wiceprzewodniczącej Sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego oraz Panu Edmundowi Mikołajczak- radnemu powiatu inowrocławskiego oraz Honorowemu Obywatelowi Miasta Inowrocławia. Szczególne podziękowania zostały też skierowane do Wójta Gminy Inowrocław- Tadeusza Kacprzaka.

Po wręczeniu wyróżnień nadszedł czas na realizację programu Warsztatów Szkoleniowych dla Przewodników Turystycznych. Prelekcją o „Praktycznych zmianach w świetle nowej regulacji prawnej w turystyce” rozpoczął Pan Dawid Wiktorowski- przewodnik turystyczny. Następnie Pan Edmund Mikołajczak nakreślił rolę „Powstania Wielkopolskiego na Kujawach Zachodnich”. Wykład na temat „ Przebiegu Szlaku Piastowskiego” w województwie kujawsko-pomorskim wygłosił również Pan Dawid Wiktorowski.

Po prelekcjach nastąpiła przerwa kawowa a po niej wycieczka krajoznawcza zatytułowana „ Prezentacja nowych projektów dotyczących dziedzictwa Kujaw”- w której w skład wchodził wyjazd do Kruszy Zamkowej – Ascaucalis oraz Łojewo- Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich. Po wycieczce uczestnicy zjedli obiad, a zwieńczeniem warsztatów był spacer po Inowrocławskim Parku Solankowym.

Wszystkim współorganizatorom, sponsorom, zaproszonym gościom, przewodnikom oraz uczestnikom szkolenia chcielibyśmy serdecznie podziękować za wkład włożony w organizację tego wydarzenia.

Do zobaczenia w Inowrocławiu!!!

 

Strona wykorzystuje Cookie Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close