PTTK Inowrocław

Logo PTTK

ZAPRASZAMY NA RAJD SAPERA !!!

                                                                       REGULAMIN  IX RAJDU SAPERA   

13 Kwiecień 2019 r.

 

CELE RAJDU

– uczczenie miesiąca Wojsk Inżynieryjnych

– popularyzacja turystyki pieszej, rowerowej i krajoznawstwa

– poznawanie historii powiatu inowrocławskiego

– zorganizowanie czasu wolnego młodzieży szkolnej

 

ORGANIZATORZY

     –Oddział PTTK w Inowrocławiu

-Koło nr 11 Stowarzyszenia Saperów Polskich przy 2pinż w Inowrocławiu

-Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

-2 Pułk Inżynieryjny w Inowrocławiu

-Koło nr 7 ZŻWP w Inowrocławiu

 

 TERMIN I ZAKOŃCZENIE RAJDU

Rajd odbędzie się w dniu 13.04.2019 roku bez względu na pogodę.

Rozpoczęcie rajdu: godzina 8:30 w m. Inowrocław – spotkanie przy Hali Widowiskowo-Sportowej                                 al. Niepodległości 4

Przejazd autokarem do miejscowości Karczyn Wieś

Uroczyste zakończenie rajdu odbędzie się o godz. 13.45 na terenie kompleksu koszarowego JW 1523 w m. Łojewo (przejazd autokarami do Inowrocławia).

 

UCZESTNICY

Rajd organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich jako grup zorganizowanych oraz dla turystów indywidualnych.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W RAJDZIE

Zgłoszenia indywidualnie lub drużynowo należy złożyć do dnia 10.04.2019

w biurze Oddziału PTTK w Inowrocławiu lub e-mail pttkino@wp.pl .

Zgłoszenie grup szkolnych powinno być potwierdzone podpisem dyrektora szkoły.

 

 KIEROWNICTWO RAJDU

Radosław Balmowski i Andrzej Dargacz

 

ŚWIADCZENIA

 – pamiątkowy znaczek rajdowy

– posiłek regeneracyjny

– dyplomy i nagrody w konkursach

– potwierdzenia punktów do OTP

– miła atmosfera i dobra zabawa

– przewóz uczestników na start oraz po zakończeniu rajdu do Inowrocławia

 

PRZEBIEG TRASY

    Piesza: Karczyn Wieś – Witowy – Łojewo – Ostrowo Krzyckie-ok.  9 km

   Rowerowa: wg odrębnego regulaminu

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

–  przestrzeganie Karty Turysty, przepisów przeciwpożarowych,

– przepisów ruchu drogowego oraz zaleceń kierownictwa rajdu

– posiadanie kompasu lub busoli na trasie

– uczestnicy mają obowiązek posprzątania po sobie terenu zakończenia rajdu

– zabranie dobrego humoru 😉

 

KONKURSY I ATRAKCJE

-Konkurs krajoznawczo-historyczny o terenach rajdowych

-Konkurs na najlepszego sapera

-Pokaz sprzętu patrolu saperskiego z JW. 1523

 

 POSTANOWIENIA RÓŻNE

– uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność

– za szkody wyrządzone przez uczestników organizatorzy nie biorą odpowiedzialności

– kierownictwo ma prawo do usunięcia z rajdu osób nie przestrzegających ustaleń regulaminu

– uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie

po zakończeniu rajdu autokary odjadą dopiero po uporządkowaniu miejsca zakończenia

   Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie tylko pod opieką osoby   dorosłej. Bliższe informacje można uzyskać w biurze Oddziału PTTK.            

do zobaczenia na trasie…. 🙂

Strona wykorzystuje Cookie Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close