Oddział PTTK w Inowrocławiu

Koła i kluby

Koła i kluby

Koła i Kluby przy Oddziale PTTK w Inowrocławiu

Koło Terenowe przy Oddziale PTTK w Inowrocławiu

Zrzesza wszystkich członków wstępujących do Oddziału, którzy nie są zrzeszeni w innych klubach lub kołach. Członkowie Koła w swojej działalności zajmują się min. organizacją rajdów pieszych, imprez na orientację, utrzymaniem i odnową szlaków pieszych.

Obecnie Koło liczy blisko 40 członków.
Prezesem Koła jest kol. Radosław Balmowski.

Koło Przewodników Terenowych

Koło zrzeszające przewodników PTTK, którego członkowie zajmują się oprowadzaniem wycieczek turystycznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Aktualnie prezesem Koła jest kol. Maria Beń.

Klub Turystów Rowerowych „Kujawiak”

Zajmuje się organizacją rajdów i wycieczek rowerowych. KTR Kujawiak liczy ponad 30 członków. Jest to bardzo prężnie działający Klub, promujący Powiat Inowrocławski na terenie całego kraju.

Prezesem Klubu jest kol. Dariusz Dekański.

Klub Turystów Pieszych „INOłazy”

Klub zrzeszający miłośników pieszych wycieczek na terenie całego kraju. Klub zrzesza około 20 członków. Niemalże każdego tygodnia członkowie Klubu organizują cykliczne wycieczki, w najdalsze zakątki województwa, a nawet kraju.

Prezesem Koła jest kol. Antoni Ścigacz.