Oddział PTTK w Inowrocławiu

Władze Oddziału

 Skład Zarządu Oddziału

Prezes – Radosław Balmowski

Wiceprezes – Antoni Ścigacz

Wiceprezes – Barbara Kwiatkowska

Skarbnik – Maria Bringewald

Sekretarz – Piotr Roch

 Skład Komisji Rewizyjnej

Prezes Komisji Rewizyjnej – Katarzyna Kubiak

Wiceprezes Komisji Rewizyjnej – Robert Szociński

Sekretarz Komisji Rewizyjnej – Aneta Zdziarska

Członek Komisji Rewizyjnej – Alicja Juszyńska-Owedyk

Członek Komisji Rewizyjnej – Marzena Zgud