Oddział PTTK w Inowrocławiu

Historia Oddziału

Historia Oddziału

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, to jedno z najstarszych w Europie stowarzyszeń skupiających turystów i krajoznawców, jest bowiem spadkobiercą tradycji Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego powstałego w 1873 roku oraz Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego założonego w roku 1906, z których połączenia powstało. Jest depozytariuszem i kontynuatorem idei, a także dorobku duchowego i materialnego tych dwóch towarzystw, które pielęgnuje i twórczo rozwija.

Historia Oddziału PTTK w Inowrocławiu

Pierwsze koło powstało przy Inowrocławskich Zakładach Sodowych, kolejne przy Liceum Pedagogicznym, Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej, Liceum Wychowawczyń Przedszkoli. Powstało też koło terenowe w Kruszwicy, które przejęło nadzór nad Mysią Wieżą oraz koło terenowe w Pakości. Następnie powstawały nowe koła przy PSS „Społem” i na Poczcie w Inowrocławiu. W następnych latach powstały koła Janikowskich Zakładach Sodowych, w Kujawskich Zakładach Tłuszczowych w Kruszwicy oraz najważniejsze koło Terenowe przy Zarządzie Oddziału w Inowrocławiu.

Oddział rozpoczął działalność od organizowania wycieczek po mieście, a jej przewodnikami byli: Ignacy Domański, Tadeusz Kaliski i Zenon Kopeć.

Dla SKKT organizowano zwiedzanie kopalni, cukrowni w Janikowie, a także wygłaszano prelekcje na tematy krajoznawcze. Młodzież wyjeżdżała do Zakopanego, wędrowała po Górach Świętokrzyskich, zwiedzała Wielkopolski Park Narodowy, kajakarze pływali po Gople i jeziorach mazurskich, kolarze uczestniczyli w rajdzie po Kujawach, zwiedzano wykopaliska w Biskupinie.