PTTK Inowrocław

Logo PTTK

ZAPRASZAMY NA XI RAJD IM. KPT. PAWŁA CYMSA!!!

XI RAJD im. kpt. Pawła Cymsa

PIECHCIN – PAKOŚĆ

21.09.2019             

 

REGULAMIN

 

I. CELE RAJDU

– uczczenie pamięci kpt. Pawła CYMSA – powstańca wielkopolskiego wyzwoliciela Kujaw

– popularyzacja turystyki pieszej, rowerowej i krajoznawstwa

– poznawanie historii powiatu inowrocławskiego

– zorganizowanie czasu wolnego młodzieży szkolnej

– uczczenie Święta Wojsk Lądowych

 

II.        ORGANIZATORZY

– Oddział PTTK w Inowrocławiu

– Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

III. WSPÓŁORGANIZATORZY

Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości

2 Pułk Inżynieryjny w Inowrocławiu

Koło nr 11 Stowarzyszenia Saperów Polskich

 

IV. TERMIN I ZAKOŃCZENIE RAJDU

– Rajd odbędzie się w dniu 21.09.2019 roku bez względu na pogodę.

– Odjazd autokarów do Piechcina godz. 8:30 przy Kościele NMP Ruina

– Start godzina 9:30 Piechcin (Dawny dworzec PKP – początek szlaku czerwonego)

– Uroczyste zakończenie Rajdu odbędzie się w dniu 21.09.2019 o godz. 13.00 na terenie placu przy Centrum Informacji turystycznej w Pakości

– Odjazd autokarów do Inowrocławia 13:30

 

V. UCZESTNICY

Rajd organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych

i średnich jako grup zorganizowanych oraz dla turystów indywidualnych.

 

 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA W RAJDZIE

– Zgłoszenia indywidualnie lub drużynowo należy złożyć do dnia 19.09.2019

w biurze Oddziału PTTK w Inowrocławiu lub e-mail: pttkino@wp.pl

– Zgłoszenie grup szkolnych powinno być potwierdzone podpisem dyrektora szkoły.

– Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie tylko pod opieką osoby dorosłej.

– Bliższe informacje można uzyskać w biurze Oddziału PTTK.

 

VII. ŚWIADCZENIA

– pamiątkowy znaczek rajdowy

– turystyczny poczęstunek

– dyplomy i nagrody w konkursach

– potwierdzenia punktów do OTP , KOT

– miła atmosfera i dobra zabawa

– przewóz uczestników na start do Piechcina oraz do Inowrocławia po zakończeniu rajdu

 

VIII. PRZEBIEG TRASY

Piechcin – szlak czerwony – Aleksandrowo – Kalwaria Pakoska       (zwiedzanie z przewodnikiem) – CIT w Pakości dł. ok. 6 km

 

IX. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

–   przestrzeganie Karty Turysty, przepisów przeciwpożarowych,

–   przepisów ruchu drogowego oraz zaleceń kierownictwa rajdu

–   posiadanie kompasu lub busoli na trasie

–   zabranie dobrego humoru 😉

 

X. KONKURSY I ATRAKCJE

– Konkurs krajoznawczo-historyczny

– Zwiedzanie Kalwarii Pakoskiej z przewodnikiem

 

XI. POSTANOWIENIA RÓŻNE

– uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność

– za szkody wyrządzone przez uczestników organizatorzy nie biorą odpowiedzialności

– kierownictwo ma prawo do usunięcia z rajdu osób nie przestrzegających ustaleń regulaminu

– uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie

 

do zobaczenia na trasie…. 🙂

 

Strona wykorzystuje Cookie Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close