PTTK Inowrocław

IX Rajd im. kpt. P. Cymsa – 23 Września 2017r.

IX Rajd

im. kpt. PAWŁA CYMSA

23.09.17 r.

ZŁOTNIKI KUJAWSKIE – TUCZNO

I CELE RAJDU

– uczczenie pamięci kpt. Pawła CYMSA – powstańca wielkopolskiego – wyzwoliciela Kujaw

– uczczenie Święta Wojsk Lądowych

– popularyzacja turystyki pieszej, krajoznawstwa oraz piosenki turystycznej

– poznawanie historii powiatu inowrocławskiego

– zorganizowanie czasu wolnego młodzieży szkolnej

II ORGANIZATOR

Oddział PTTK w Inowrocławiu – ul. Narutowicza 4

III WSPÓŁORGANIZATORZY

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-pomorskiego

2 Pułk Inżynieryjny w Inowrocławiu

Koło nr 7 ZZWP w Inowrocławia

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Inowrocławiu

Zespół Szkół Oświatowych w Tucznie

IV TERMIN I ZAKOŃCZENIE RAJDU

Rajd odbędzie się w dniu 23.09.2017 roku bez względu na pogodę.

Uwaga: Odjazd z PKP Inowrocław 9:25.

Rozpoczęcie Rajdu – godzina 9.45 stacja PKP Złotniki Kujawskie.

Zakończenie Rajdu odbędzie się w dniu 23.09.2017 o godz. 14.00 na terenie parku przy Zespole Placówek Oświatowych w Tucznie.

V UCZESTNICY

Rajd organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych i średnich jako grup zorganizowanych oraz dla turystów indywidualnych.

VI WARUNKI UCZESTNICTWA W RAJDZIE

Zgłoszenia (indywidualnie lub drużynowo) należy złożyć do dnia 20.09.2017 w oddziale PTTK w Inowrocławiu – ul. Narutowicza 4.

Zgłoszenie grup szkolnych powinno być potwierdzone podpisem dyrektora szkoły.

Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie tylko pod opieką osoby dorosłej.

Osoby zgłoszone po terminie będą mogły uczestniczyć w rajdzie ale organizatorzy nie mogą zagwarantować pełnych świadczeń.

VII WPISOWE

Wpisowe wynosi:

9,00 zł, a członkowie PTTK – 6,00 zł.

Opiekunowie grup szkolnych są zwolnieni z opłaty wpisowego.

VIII ŚWIADCZENIA

pamiątkowy znaczek rajdowy

– powrót uczestników autokarem z Tuczna do Inowrocławia po zakończeniu rajdu

– dyplomy i nagrody w konkursach

– ognisko na mecie rajdu

– poczęstunek turystyczny

– potwierdzenia punktów do OTP

– i inne nieznane jeszcze organizatorom atrakcje

IX PRZEBIEG RAJDU

23.09.2017 – 9:25 odjazd pociągu z Inowrocławia do Złotnik Kujawskich (9:35)

9.45 – zbiórka uczestników na przystanku na stacji PKP Złotniki Kujawskie

10:00 – 12:00 – przejście piesze na trasie Złotniki Kujawskie – Mierzwin – Leszcze -Tuczno – 9 km

12.00 – 13:00 – konkursy

13:30 – 14:00 – rozdanie nagród i zakończenie rajdu

14:10 – wyjazd autokarów do Inowrocławia.

X OBOWIAZKI UCZESTNIKÓW

– przestrzeganie Karty Turysty, Przepisów Przeciwpożarowych, Przepisów Ruchu Drogowego oraz zaleceń Kierownictwa Rajdu,

– posiadanie kompasu lub busoli na trasie,

– posiadanie dokumentu tożsamości i dowodu wpłaty wpisowego na trasie.

XI KONKURSY I ATRAKCJE

1. Konkurs wiedzy o kpt. Pawle Cymsie

2. Konkurs krajoznawczo-historyczny o terenach rajdowych

XII POSTANOWIENIA RÓŻNE

wszyscy zgłoszeni w terminie uczestnicy rajdu zostaną ubezpieczeni przez organizatora

– uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność,

– za szkody wyrządzone przez uczestników organizatorzy nie biorą odpowiedzialności,

– osoby zgłoszone, a nie biorące udziału w rajdzie tracą świadczenia i prawo do zwrotu wpisowego, – kierownictwo ma prawo do usunięcia z rajdu osób nie przestrzegających ustaleń regulaminu,

– interpretacja regulaminu należy do kierownictwa rajdu.

Do zobaczenia na trasie 😉

Strona wykorzystuje Cookie Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close