PTTK Inowrocław

Logo PTTK

Ruszamy z realizacją projektu pt.” ŻYCIE Z PASJĄ…”

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie  zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych w biurze PTTK Inowrocław, przy ul. Narutowicza 4. Na miejscu udzielimy wszelkich informacji dot. warsztatów projektowych można również zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w projekcie. Rekrutacja od 01-30  czerwca 2020 r.

PONIŻEJ BLIŻSZE INFORMACJE DOT. PROJEKTU ” ŻYCIE Z PASJĄ…”:

  1. Rekrutacja czerwiec 2020 rok
  • Uczestnikami projektu będą osoby zamieszkujące teren objęty LSR, osoby wykluczone społecznie lub zagrożone ubóstwem. W ramach realizacji naboru , uczestnik przedmiotowego projektu może uczestniczyć w nie więcej niż dwóch projektach dofinansowanych w ranach danego naboru wniosków, to kryterium będzie weryfikowane na podstawie formularza zgłoszeniowego. W przypadku dużej ilości zgłoszeń ,o wyborze uczestnika projekty będzie decydować – kolejność zgłoszeń oraz poprawna weryfikacja formularza zgłoszeniowego .
  1. Zadania merytoryczne:
  • Projekt zakłada wsparcie psychologa dla uczestników projektu w momencie rozpoczęcia przez uczestnika udziału w zajęciach oraz na zakończenie projektu. Fakt ten będzie potwierdzony wystawieniem opinii potwierdzającej postęp w procesie aktywizacji społecznej.Projekt zakłada średnio uczestnictwo 20 osób w zajęciach , warsztatach.

 

  1. Harmonogram* :
  • Projekt zakłada wsparcie psychologa dla uczestników projektu w momencie rozpoczęcia przez uczestnika udziału w zajęciach oraz na zakończenie projektu. Fakt ten będzie potwierdzony wystawieniem opinii potwierdzającej postęp w procesie aktywizacji społecznej.

W związku z realizacją projektu „Życie z pasją …”, zostanie podjęte działanie w zakresie organizowania społeczności lokalnej, poprzez udział we wspólnych przedsięwzięciach mieszkańców miasta   Inowrocławia z uczestnikami projektu.   Zostaną zorganizowane spotkania z uczestnikami projektu podczas wystaw prac rękodzielniczych   ( „ Ukwiecone łąki Jana Kasprowicza” – prace rękodzielnicze wykonane techniką filcowania;   „Kujawskie jajo Wielkanocne” – malowanie jaj techniką : batik, skorupkowe wyklejanki itp.;   „Moje najpiękniejsze miejsce w Inowrocławiu, to…” prace rękodzielnicze – technika dowolna;       „Wiosna w Solankach” obraz akwarela , szkice w ołówku; „Kujawska lawenda – prace rękodzielnicze – techniki mieszane),   mające na celu promocję prac uczestników projektu związanych tematycznie z miastem, rozwijanie świadomości i aktywności mieszkańców Inowrocławia o twórczych możliwościach i potencjale aktywizacji zawodowej osób objętych projektem,   oraz pokazanie lokalnego potencjału ludowego ( kujawskie wzory ludowe); projekt ma na celu likwidacje barier mentalnych związanych z tendencja do generalizowania i tworzenia stereotypów wobec osób niepełnosprawnych oraz wykluczonych społecznie ze względu na ubóstwo. Podczas trwania projektu, cały czas podejmowane będą działania wspierające przedsięwzięcia ukierunkowane m.in. na rozwój, tworzenie i współprace w ramach aktywizacji społecznej uczestników projektów z mieszkańcami naszego miasta Inowrocławia, mające na celu stworzenie „wspólnoty lokalnej” .

Planowane 3 zajęcia w terenie, to:

  • wyjazd autokarowy z przewodnikiem do Centrum Dziedzictwa w Łojewie Kujaw Zachodnich wynikający z„ Warsztatów pięknego czytania…- szlakiem inowrocławskich pisarzy : J. Kasprowicza, S. Przybyszewskiego” . Uczestnicy warsztatów poznają życie i twórczość pisarzy,   których dzieła poznają dzień wcześniej   na warsztatach stacjonarnych prowadzonych przez lektora, wieloletniego dziennikarza radiowego. W trakcie trwania zajęć przewiduje się przerwę kawową.
  • wyjazd autokarowy z przewodnikiem do „Wioski Początków Życia” w Jajkowie, wynikający z zajęć stacjonarnych, podczas którego, uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach z różnych technik ozdabiania jaj ( malowanie , batik, skorupkowe wyklejanki itp.). W Jajkowie uczestnicy będą również brać udział w prelekcjach o historii wielkanocnych tradycjach. Zajęcia stacjonarne będą prowadzone przez rzemieślnika ludowego oraz regionalistę.  W trakcie trwania zajęć przewiduje się przerwę kawową.
  •  wyjazd autokarowy do Leszczy, zapoznanie się z techniką uprawy, wykorzystania lawendy w życiu codziennym i w rękodziele. Uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach: z lawendowej mócki, okruszania bukietów, przesiewania na sicie. Zajęcia stacjonarne będą prowadzone przez regionalistę, rzemieślnika ludowego, zajmującego się rękodzielnictwem. W trakcie trwania warsztatów przewidziana jest przerwa na poczęstunek z lawendową nutą.

 

* harmonogram i kolejność warsztatów może ulec modyfikacji z przyczyn niezależnych od organizatora warsztatów 

 

Strona wykorzystuje Cookie Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close